เรียนการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ที่ไหนดี

การตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing เข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป หันมาใช้สื่อออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์กันมาก กลยุทธ์การตลาดออนไลน์กลายมาเป็นกลยุทธ์ที่ทุกบริษัทต้องผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจการตลาดออนไลน์เป็นบุคลากรที่มีความต้องการสูง หรือแม้แต่ผู้เป็นเจ้าของกิจการเองก็ต้องมีความเข้าใจด้านการตลาดออนไลน์ให้มาก ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ควรเข้ารับการศึกษาหรืออบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองให้ได้ เรียนการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ที่ไหนดี เรียนการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing ที่ไหนดี นับว่าเป็นคำถามยอดฮิตในหมู่ผู้สนใจด้านการตลาดออนไลน์ หลักสูตรเรียนการตลาดออนไลน์ หรือ เรียน Digital Marketing นับว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมและมีการเปิดการเรียนการสอนกันค่อนข้างมาก มีทั้งหลักสูตรในมหาวิทยาลัยโดยมีวุฒบัตรปริญญา หลักสูตรอบรมระยะสั้นมีวุฒิบัตรเป็นประกาศนียบัตร ของสถานบันการศึกษา หรือหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริง ของสถาบันสอนการตลาดออนไลน์ต่างๆ ที่มีทั้งการสอนสดและสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาพจาก https://www.bu.ac.th/th/business/digital-marketing มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดสอนหลักสูตรการตลาดออนไลน์วุฒิบัตรปริญญาตรี ในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญและมีโอกาสได้งานทำในสายอาชีพซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อาทิ นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล นักการตลาดออนไลน์ และนักสื่อสารการตลาดออนไลน์ เจาะลึกการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร มีความร่วมมือกับบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในวงการ… Continue reading เรียนการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ที่ไหนดี

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ในยุคดิจิทัล ช่วยให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตาม หลายคนใฝ่ฝันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมากกว่าการเป็นลูกจ้างใคร และแน่นอนว่าคุณก็น่าเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดเช่นนั้น หากคุณทำมันสำเร็จ ความสำเร็จนั้นจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปในทันที เพราะผลตอบแทนที่ได้รับมีทั้งทรัพย์สินเงินทอง เกียรติยศและความภูมิใจจากผลสำเร็จที่ได้ทำ การเริ่มต้นทำธุรกิจ อาจจะเริ่มได้ในหลายรูปแบบ จะทำในนามบุคคลธรรมดา หรือจะจัดตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคลขึ้นมาทำก็ได้ แต่การทำในรูปแบบบริษัทจะมีความน่าสนใจกว่า นอกจากจะช่วยสร้างประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้กับตัวเองแล้ว ยังให้ความน่าเชื่อถือที่มากว่า ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ดีกว่า และโอกาสสร้างผลกำไรและการเติบโตที่ดีและยั่งยืนกว่าการทำธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา ภาพจาก www.pexels.com  การจะจัดตั้งบริษัทขึ้นมาทำธุรกิจ หลายคนอาจมีความเป็นห่วงว่าการดำเนินการในรูปแบบบริษัทมีกฎเกณฑ์มากมายที่จะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามกฎหมาย อีกทั้งน่าจะมีต้นทุนรายจ่ายที่สูงกว่า เลยคิดว่าทำในนามบุคคลธรรมดาจะดีกว่า ก็อาจจะจริงอยู่บ้าง แต่นั่นไม่ใช่ความคิดที่ดีสำหรับคนที่มีแผนทำธุรกิจแบบยั่งยืน มองความมั่งคั่งและมั่นคงของธุรกิจและการเติบโตในระยะยาว ต้องการต่อยอดธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัด การตั้งบริษัทขึ้นมาทำจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า การจัดตั้งบริษัทจะต้องทำอย่างไรบ้าง แน่นอนว่าการจัดตั้งบริษัทจะต้องทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และก่อนจะจดทะเบียนจัดตั้งได้ คุณจำเป็นต้องทราบก่อนว่าจะตั้งชื่อบริษัทว่าอะไร สำนักงานจะตั้งอยู่ที่ไหน มีวัตถุประสงค์การตั้งบริษัทเพื่อทำอะไร เช่น จำหน่ายสินค้าและให้บริการ จะใช้เงินทุนจดทะเบียนเท่าไร่ มีใครร่วมถือหุ้นบ้าง จะให้ใครเป็นกรรมการผู้มีอำนาจบริหารจัดการ และจะตั้งใครเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท หากได้ข้อสรุปเหล่านี้แล้ว ก็สามารถดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งได้ อย่างไรก็ตามการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อกำหนดกฎเกณฑ์และใช้แบบฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องให้รายละเอียดหลายอย่างมากหน่อยและดูเหมือนว่าจะเป็นข้อยุ่งยาก แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ต้องการจดทะเบียนบริษัทก็จะใช้บริการของสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีช่วยดำเนินการให้ ก็จะลดภาระความยุ่งยากส่วนนี้ไปได้ ภาพจาก DBD ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท ขั้นตอนการจองชื่อบริษัท เกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์… Continue reading การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ภาษี ขายของออนไลน์

ภาษี ขายของออนไลน์ การจ่ายภาษีให้แก่รัฐ กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ ไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ถ้าหากมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐ ส่วนการจะเสียกันอย่างไร เสียเมื่อไหร่และจำนวนเท่าไหร่ อาจดูจะเป็นเรื่องยุ่งยากซักหน่อยสำหรับคนที่ยังไม่เคยเสียภาษีมาก่อน อย่างไรก็ตามความไม่รู้นั้น ก็ไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างได้ ดังนั้น จำเป็นต้องศึกษากันไว้ด้วย โดยเฉพาะ คนขายของออนไลน์ ที่กำลังนิยมทำกันมากทั้งในรูปแบบคนธรรมดาหรือจัดตั้งบริษัทขึ้นมาทำก็ตามที ภาพจาก https://www.pexels.com คนขายของออนไลน์ เมื่อขายสินค้าได้ก็ถือว่าเป็นรายได้ และรายได้นั้นจะต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีให้แก่รัฐ หากขายในรูปคนธรรมดาก็เสียภาษีแบบคนธรรมดา หากขายในรูปแบบบริษัทก็ต้องเสียภาษีในรูปแบบบริษัท จำนวนภาษีก็จะแตกต่างกันไปตามแต่จำนวนของรายได้ รายได้น้อยก็เสียน้อย รายได้มากก็เสียมาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ใช่ว่ารัฐจะตั้งหน้าตั้งตาเก็บภาษีรายได้ทุกบาททุกสตางค์ แต่จะยินยอมให้ผู้เสียภาษีนำค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย รวมถึงค่าลดหย่อนต่างๆ มาหักออกจากรายได้เสียก่อน เมื่อหักแล้วเหลือเงินสุทธิเท่าไหร่ จึงค่อยนำมาคำนวณภาษี ถ้าบุคคลธรรมดาเหลือเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสีย (150,001 บาทขึ้นไป) ก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสีย หากเป็นนิติบุคคลหรือบริษัทหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว หากไม่มีกำไรก็ไม่ต้องเสียเช่นเดียวกัน เพราะรัฐจะเก็บภาษีจากบุคคลธรรมเฉพาะมีรายได้ถึงเกณฑ์ และจากบริษัทที่มีกำไรเท่านั้น การยื่นแบบแสดงรายการผู้เสียภาษี บุคคลธรรมดาให้ยื่นกันปีละหนึ่งครั้งภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี แต่สำหรับนิติบุคคลหรือบริษัทต้องยื่นทุกๆ 6 เดือน ขึ้นอยู่กับรอบระยะเวลาบัญชีกำหนดไว้อย่างไร ดังนั้นไม่ว่าจะมีรายได้ถึงเกณฑ์หรือไม่ ผลประกอบการบริษัทจะมีกำไรหรือ ก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการผู้เสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด  ภาพจาก https://www.pexels.com แต่ถ้ามีรายได้แล้วไม่ยื่นเสียภาษีหรือยื่นเสียภาษีไม่ตรงกับความเป็นจริง ผลจะเป็นอย่างไร… Continue reading ภาษี ขายของออนไลน์

เรียน Digital Marketing

เรียน Digital Marketing ทำไม่เราถึงต้องเรียน Digital Marketing กันด้วย สำหรับคนที่ทำธุรกิจแล้วการทำตลาดให้กับแบรนด์สินค้า คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้สินค้าขายได้และสร้างยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง การทำตลาดที่จะประสบความสำเร็จได้ จะต้องอาศัยการวางแผนที่ดี สร้างจุดขาย นำเสนอจุดเด่นของแบรนด์สินค้าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า การสื่อสารยุค Digital ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทำตลาดอย่างกว้างขวาง ทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า การจำหน่ายสินค้า การบริการหลังการจำหน่าย รวมตลอดไปถึงการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์สินค้าและองค์กร โดยรวมจะเรียกกันว่า Digital Marketing ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน สำหรับที่ผู้กำลังทำตลาดแบรนด์สินค้าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียน Digital Marketing ให้เกิดความรู้อย่างรอบด้านและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ภาพจาก https://www.pexels.com           Digital Marketing คือการทำตลาดผ่านเครือข่ายการสื่อสารระบบ Digital ซึ่งเป็นเครือข่ายการสื่อสารขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายให้สามารถติดต่อกันได้ทั่วโลก ติดต่อกันได้ตลอดเวลาและทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line หรือ เว็บไซต์ Search engine อย่าง Google เป็นต้น และที่สำคัญบริการฟรีอีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะทำให้สิ่งที่ต้องการสื่อสามารถแทรกตัวเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นเรื่องยากไม่ใช่น้อย อย่างไรก็ตามสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook, Line หรือ เว็บไซต์… Continue reading เรียน Digital Marketing

Instagram อัพโหลดภาพเป็นอัลบั้มได้แล้วนะ

เมื่อช่วงกุมภาพันธ์ Instagram ได้ปล่อยฟีเจอร์อัพโหลดภาพเป็นอัลบั้มออกมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวีดีโอก็ทำได้ แถมยังอัพได้สูงสุดถึง 10 ภาพเลยทีเดียว ฟังก์ชั่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ชอบอัพโหลดภาพหลายๆ ภาพ แต่ไม่อยากให้ IG ดูรกนั่นเองครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ทั่วไปที่อยากรวมภาพความทรงจำที่หลากหลายไว้ในอัลบั้มเดียวกัน หรือพ่อค้าแม่ขายที่ต้องการนำเสนอภาพสินค้าในหลายๆ มุมมอง ก็รวมไว้ในอัลบั้มเดียวซะก็จบเรื่อง ส่วนการอัพโหลดขึ้นเป็นอัลบั้มก็ไม่ยาก ดูตามขั้นตอนนี้เลยครับ   กดไอคอน + เพื่ออัพโหลดภาพตามปกติ  จากนั้นแตะที่คำสั่ง “เลือกหลายรายการ” แล้วเลือกภาพที่ต้องการอัพโหลดลงอัลบั้ม (ไม่เกิน 10 ภาพ) เลือกคำสั่ง “ถัดไป” ปรับแต่งฟิลเตอร์ตามใจชอบ โดยจะปรับทีเดียวทั้งอัลบั้มหรือจะปรับทีละภาพก็ได้ จากนั้นก็ตามขั้นตอนปกติเลยครับ คือใส่ Caption, แท็กคน, เพิ่มตำแหน่ง หรือแชร์ไปยังช่องทางอื่นๆ เมื่อเรียบร้อยก็กดแชร์ได้เลย! เพียงเท่านี้อัลบั้มภาพของคุณก็จะถูกอัพโหลดขึ้นหน้าไทม์ไลน์แล้ว ถ้าจะดูภาพอื่นๆ ในอัลบั้มก็แค่ปัดซ้ายปัดขวาเท่านั้นเอง ฟังก์ชั่นนี้ถึงจะไม่แปลกใหม่ในวงการ Social Media แต่ก็ถือว่าทำให้การอัพโหลดภาพบน IG สะดวกขึ้นเยอะ ถึงยังไงการอัพโหลดเป็นอัลบั้มนี้ยังใช้ร่วมกับการโปรโมทโพสต์ไม่ได้นะครับ แต่ในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกัน ยังไงก็ต้องลองติดตามกันต่อไป เขียนโดย อาจารย์วิน วารินทร์

วิธีซื้อ Ad Instagram บนมือถือโดยไม่ต้องผ่าน Facebook

วันนี้ผมจะมาพูดถึงการโปรโมทโพสต์ หรือซื้อ Ad ใน Instagram ที่ทำได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องผ่าน Facebook และที่สำคัญคือไม่ต้องทำบนคอมพิวเตอร์อีกด้วย! แค่คุณมีสมาร์ทโฟนก็สามารถซื้อได้ภายในเวลาสั้นๆ แต่ก่อนอื่น คุณต้องเปลี่ยนหน้าร้านของคุณให้เป็นโปร์ไฟล์ธุรกิจหรือ Instagram Business ซะก่อน ใครยังไม่เปลี่ยนเข้าไปดูและทำตามได้จาก บทความนี้ เลยครับ เอาละ ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูวิธีซื้อ Ad บน IG สุดง่ายนี้พร้อมๆ กันเลยครับ 1.เข้าไปยังโพสต์ที่ต้องการ เลือกปุ่ม “โปรโมท”   2.เลือกจุดประสงค์ของการโปรโมทครั้งนี้   3.ในการตั้งค่าการโปรโมท คุณจะต้องเลือกปุ่มดำเนินการ ซึ่งก็คือปุ่มที่จะปรากฎขึ้นพร้อมๆ กับโพสต์ที่โปรโมทออกไปนั่นเองครับ โดยมีให้เลือกหลายตัวเลือกตามแต่ความเหมาะสม 4.เลือกกลุ่มเป้าหมาย จะเลือกแบบอัตโนมัติหรือกำหนดเองก็ได้ แต่เพื่อการทำ targeting ที่แม่นยำ ผมแนะนำให้กำหนดเองดีกว่าครับ โดยเครื่องมือกำหนดกลุ่มเป้าหมายใน IG นี้ก็ไม่ต่างจาก Facebook เท่าไหร่ ซึ่งมีให้เราเลือกที่อยู่ เพศ ช่วงอายุ ภาษา และความสนใจ เมื่อกำหนดเรียบร้อยก็กดเครื่องหมายถูกได้เลย 5.ในส่วนของงบประมาณและระยะเวลาก็เลือกได้ตามความเหมาะสมเช่นกัน… Continue reading วิธีซื้อ Ad Instagram บนมือถือโดยไม่ต้องผ่าน Facebook

วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย ของการสร้าง Ad ด้วย Instagram Business

ในบทความก่อนๆ ผมได้พูดถึงการใช้โปร์ไฟล์ธุรกิจ หรือ Instagram Business ในการทำตลาด และสำหรับท่านที่กำลังลังเลว่าจะโปรโมทโพสต์หรือซื้อ Ad ด้วยเครื่องมือนี้ดีหรือไม่ วันนี้ผมจะมาจำแนกข้อดี-ข้อเสีย ของ Instagram Business นี้ให้ทุกท่านได้พิจารณาดูกัน ข้อดี 1.ซื้อได้ง่ายผ่านมือถือ ตั้งแต่ขั้นตอนอัพโหลดรูปภาพ, ใส่ caption, กดโปรโมทโพสต์, ตั้งค่ากลุ่มเป้าหมาย ไปจนกระทั่งกดยืนยันให้ภาพนั้นเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบโพสต์ที่ได้รับการโปรโมท คุณก็สามารถทำได้บทมือถือเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น ถือว่าเป็นการซื้อ Ad ที่สะดวกสุดๆ 2.ไม่ต้องทำผ่าน Facebook การใช้ Instagram Business ทำให้คุณไม่ต้องเข้า Facebook เพื่อสร้างโฆษณาใน Power Editor อีกต่อไป แม้จะไม่ได้มายความว่าคุณจะแยกตัวออกจาก Facebook ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะสุดท้ายคุณก็ยังต้องมีบัญชี Facebook และแฟนเพจเพื่อเปลี่ยนโปร์ไฟล์เป็น Instagram Business แต่คุณจะไม่อัพเดทแฟนเพจของคุณก็ได้ และการโปรโมทโพสต์ใน IG ก็ทำได้ผ่านแอพฯ ของ IG โดยตรง เรียกได้ว่าสะดวกสบายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจบน IG อย่างเดียวนั่นเอง… Continue reading วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย ของการสร้าง Ad ด้วย Instagram Business

กฎการสร้างวีดีโอ Youtube เพื่อหารายได้

จากที่เคยพูดเรื่องการสร้างรายได้จาก Youtube ไปแล้ว วันนี้ผมจะมาขยายความเกี่ยวกับเนื้อหาของวีดีโอที่จะอัพโหลดกันต่อ Youtube มีกฎมากมายเกี่ยวกับการอัพโหลดวีดีโอเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งวีดีโอที่มีเนื้อหาถูกต้องตามกฎพวกนี้เท่านั้นที่สามารถใส่โฆษณาลงไปได้ ถ้าไม่เป็นไปตามกฎ จะไม่มีไอคอนดอลล่า ($) ปรากฎอยู่ด้านหลัง คิดดูว่าน่าเสียดายนะครับถ้าหากวีดีโอที่เราอุตส่าห์ทำขึ้นมาไม่สามารถนำมาหาเงินได้ ผมจึงรวบรวมกฎของ Youtube มาสรุปให้อ่านเป็น 2 ข้อใหญ่ๆ เพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษาก่อนจะสร้าง Content วีดีโอในแต่ละครั้ง ดังนี้ครับ 1.เนื้อหาไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นเรื่องที่ Youtube เคร่งครัดเอามากๆ ไม่ว่าจะภาพ เสียง คลิปวีดีโอต่างๆ จะต้องไม่ไปเอาของคนอื่นเขามาโดยไม่ได้รับอนุญาต คือเราจะต้องสร้างเอง หรืออาจจะหาของฟรีที่มีให้โหลดกันตามเว็บก็ได้ แต่ต้องดูด้วยนะครับว่าเขาให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้รึเปล่า พวกของที่ซื้อมาจาก itune หรือดูดมาจากแหล่งต่างๆ รับรองว่าใช้ไม่ได้แน่นอนครับ หรือของของคนอื่นที่นำมาเรียบเรียง ดัดแปลงใหม่ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน 2.เนื้อหาเป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา ข้อนี้ Youtube ระบุไว้ค่อนข้างเยอะเลยครับ แต่สรุปออกมาเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ เนื้อหาไม่ชี้นำทางเพศ ลามกอนาจาร มีภาพโป๊เปลือย อันนี้โดน Banned ตั้งแต่อัพโหลดขึ้น Youtube เลยครับ เนื้อหาต้องไม่มีความรุนแรงแบบสุดขั้ว ชนิดที่ว่ามีผลต่อจิตใจผู้คนมากๆ อย่างการฆ่า ทรมาน… Continue reading กฎการสร้างวีดีโอ Youtube เพื่อหารายได้

ขั้นตอนเปลี่ยนบัญชีธรรมดา ให้กลายเป็น Instagram Business

มาพบกันอีกแล้วกับ Digital Marketing Thailand นะครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนบัญชี Instagram แบบธรรมดา ให้เป็น Instagram Business ที่รองรับการทำธุรกิจออนไลน์บน IG ให้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Instagram Business คืออะไร? บอกคร่าวๆ ว่าคล้ายกับ Fanpage Facebook ที่คุณสามารถโปรโมทโพสต์, ดูข้อมูลเชิงลึก และใส่ข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงและพูดคุยกับผู้ขายได้ง่ายยิ่งขึ้น ไปทำความรู้จักกับ Instagram Business หรือโปร์ไฟล์ธุรกิจกันอย่างละเอียดได้ ที่นี่ เลย 1.เข้าไปที่บัญชี Instagram ของคุณ กดเลือก “ตัวเลือก” (ไอคอน 3 จุดมุมขวาบน) แล้วเลื่อนลงไปที่ “บัญชีผู้ใช้” จากนั้นเลือก “เปลี่ยนเป็นโปร์ไฟล์ธุรกิจ” 2.กด “ดำเนินการ” แล้วแอพฯ จะให้คุณเชื่อมต่อเข้ากับ Facebook คุณจะต้องเลือกเพจที่จะเชื่อมต่อเข้ากับ IG นี้ จากนั้นกดลูกศรขวาบน หากคุณยังไม่เคยสร้างเพจมาก่อน ก็สามารถสร้างได้ง่ายๆ ด้วยคำสั่ง”สร้างขึ้นสักเพจสิ” ด้านล่างสุด… Continue reading ขั้นตอนเปลี่ยนบัญชีธรรมดา ให้กลายเป็น Instagram Business