เรียน Digital Marketing

เรียน Digital Marketing ทำไม่เราถึงต้องเรียน Digital Marketing กันด้วย สำหรับคนที่ทำธุรกิจแล้วการทำตลาดให้กับแบรนด์สินค้า คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้สินค้าขายได้และสร้างยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง การทำตลาดที่จะประสบความสำเร็จได้ จะต้องอาศัยการวางแผนที่ดี สร้างจุดขาย นำเสนอจุดเด่นของแบรนด์สินค้าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า การสื่อสารยุค Digital ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทำตลาดอย่างกว้างขวาง ทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า การจำหน่ายสินค้า การบริการหลังการจำหน่าย รวมตลอดไปถึงการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์สินค้าและองค์กร โดยรวมจะเรียกกันว่า Digital Marketing ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน สำหรับที่ผู้กำลังทำตลาดแบรนด์สินค้าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียน Digital Marketing ให้เกิดความรู้อย่างรอบด้านและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

Digital Marketing

ภาพจาก https://www.pexels.com

          Digital Marketing คือการทำตลาดผ่านเครือข่ายการสื่อสารระบบ Digital ซึ่งเป็นเครือข่ายการสื่อสารขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายให้สามารถติดต่อกันได้ทั่วโลก ติดต่อกันได้ตลอดเวลาและทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line หรือ เว็บไซต์ Search engine อย่าง Google เป็นต้น และที่สำคัญบริการฟรีอีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะทำให้สิ่งที่ต้องการสื่อสามารถแทรกตัวเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นเรื่องยากไม่ใช่น้อย อย่างไรก็ตามสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook, Line หรือ เว็บไซต์ Google มีช่องทางพิเศษให้แก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการสื่อถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยมีค่าบริการเป็นค่าโฆษณา เช่น

  • Facebook Ads เป็นรูปแบบการโฆษณาหลายแบบ เช่น โฆษณาไปยังเว็บไซต์ โปรโมทโพสต์ โปรโมทเพจเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมงานกิจกรรม เพิ่มจำนวนผู้เข้ามารับสิทธิข้อเสนอ และเพิ่มจำนวนการรับชมวิดีโอ สำหรับร้านค้าทั่วๆ ไป ใน Facebook มักอาศัยการขายสินค้าโดยการเปิดแฟนเพจเป็นร้านค้า งานโฆษณาหลักๆ จึงอยู่ที่การโปรโมทเพจ โปรโมทโพสต์ และโปรโมทเว็บไซต์
  • Lind@ เป็นแอพริเคชั่นเช่นเดียวกับ Line ฟรี แต่ตอบโจทย์ธุรกิจได้ดีกว่า จุดเด่น คือประหยัดเวลาในการส่งข้อมูล ส่งครั้งเดียวแต่ถึงทุกคนที่เป็นเพื่อนของเราได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการโฆษณาแบบอื่นที่ต้องการส่งให้ถึงคนจำนวนมาก คุ้มค่ามากสำหรับงบโฆษณาของธุรกิจต่างๆ ที่ธุรกิจเล็กๆ ก็สามารถรับภาระได้ สามารถตั้งระบบตอบกลับอัตโนมัติและตั้งเวลาโพสต์ได้ ทำให้เจ้าของธุรกิจมีความคล่องตัวในการสื่อสารตามเวลาที่ต้องการได้
  • Google adword เป็น platform ที่ให้บริการโฆษณาออนไลน์ โดย Google ซึ่งนักโฆษณา หรือเจ้าของธุรกิจสามารถทำโฆษณาออนไลน์บนเครือข่ายของ Google ได้ด้วยตนเอง สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าของผู้โฆษณาช่องทางที่หลากหลาย เช่น Google Search, Google Display Network, Google partners, Gmail หรือแม้กระทั่งการโฆษณาบน Youtube ก็สามารถทำผ่าน Google Adwords เป็นบริการสื่อโฆษณาออนไลน์ที่จะช่วยเชื่อมต่อเรากับกลุ่มเป้าหมาย

Digital Marketing

ภาพจาก https://www.pexels.com

          การสร้าง Content สำหรับ Digital Marketing ก็นับว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการทำสื่อโฆษณาในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ โดนใจผู้บริโภค ซึ่งต้องแสดงเอกลักษณ์ของแบรนด์หรือสินค้าออกมา แสดงรายละเอียดสินค้าที่ชัดเจน มี Keyword ที่ลูกค้าจำขึ้นใจ ใช้ภาษาเข้าใจง่ายตรงกลุ่มเป้าหมาย สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์สินค้า ไม่ว่าจะทำออกมาเป็นในรูป Graphic Design หรือ VDO Content ก็ตาม ซึ่งการออกแบบสื่อโฆษณาเหล่านี้ ปัจจุบันมีโปรแกรมเครื่องมือการออกแบบสำเร็จรูป เช่น Illustrator และ Photoshop ที่เจ้าของธุรกิจสามารถเรียนรู้แล้วนำมาประยุกต์ใช้งาน สร้าง Content marketing ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งถ้าหากสามารถทำได้ก็จะช่วยให้ประหยัดต้นทุนการจ้างบริษัทโฆษณาที่มีค่าจ้างค่อนข้างแพงได้